De Habits of Mind Academie

Bouwen aan 16 levensvaardigheden om succesvol met problemen om te gaan


Heb jij net als wij weleens gedacht?

 • "Ik zoek een totaalpakket waarbij ik mijn leerlingen zowel kan begeleiden op mindset, eigenaarschap en leerinhoud".
 • "Mijn (hoogbegaafde) leerlingen hebben ondersteuning nodig als het gaat om executieve functies, maar hoe doe ik dat?"
 • “Ik wil graag praktische ideeën, tools en strategieën om soft skills te implementeren in mijn lessen.”
 • “Ook al zijn soft skills slecht meetbaar, ik wil ze wel belangrijker maken in mijn onderwijs.”
 • “Ik wil het wel anders, maar heb er geen tijd voor om het uit te zoeken.”
 • “Ik hoor veel over 21st century skills / talentontwikkeling maar weet niet waar ik moet beginnen.”
 • “Ik zie veel fixed mindsets bij mijn leerlingen / collega’s en of mijzelf.”
 • “Ik merk dat ik geen hoge verwachtingen heb van mijn leerlingen / collega’s of mijzelf en wil dat veranderen.”

“Zie je ook dagelijks onderpresteerders en fixed mindsets?”

De nieuwe generatie heeft behoefte aan docenten die over kennis, inzichten en vaardigheden beschikken om:

 • leerlingen te leren leren
 • leerlingen te kunnen bewegen van een fixed mindset naar een growth mindset
 • leerlingen onderwijs te bieden waarin soft skills verweven zijn met de lesinhoud
 • leerlingen te motiveren en te inspireren

Dit alles is een totaalpakket waarbij je dat het liefst allemaal tegelijk aanpakt. Dus niet alleen maar die mindset, of 21ste eeuwse vaardigheden. Je wilt je niet richten op korte en snelle oplossingen, maar je wilt een duurzame aanpak ontwikkelen voor de lange termijn. Dit vraagt niet alleen om praktische handvaten, maar ook om een stukje verdieping, een theoretische achtergrond, zodat je kunt onderbouwen waar je mee bezig bent. Het gedachtengoed van Habits of Mind is zo’n totaalpakket.


Opleiden voor de

toekomst

In de 21ste eeuw gaat het leven zo snel dat we niet meer kunnen voorspellen welke kennis nodig is voor de toekomst. Het onderwijs verandert hiermee ook. We zullen leerlingen vaardigheden moeten aanleren waarmee ze zich flexibel kunnen opstellen in een maatschappij die daarom vraagt. Die vaardigheden kunnen dan gebruikt worden om effectief kennis te vergaren. Met de Habits of Mind als innerlijk kompas is men in staat om succesvol complexe problemen op te lossen, in welke eeuw dan ook.

Start met de Habits of Mind Academie en bereid je leerlingen zo goed mogelijk voor op de toekomst!


 
Wat je nodig hebt is:

 • Beschikken over kennis, inzichten en vaardigheden om dieper leren mogelijk te maken
 • Een mindset waarin intelligentie maakbaar is
 • Meer samenwerken en samen denken om draagvlak te creëren
 • Energie, plezier en positiviteit! 

Daarom hebben wij
de Habits of Mind Academie opgericht!

De Habits of Mind Academie

De training is volledig online zodat je in jouw tempo kunt werken, waar en wanneer je wilt.

Wat kun je na deze training?

 • Je hebt een antwoord op de vraag ‘Wat vind ik belangrijk dat een kind leert?’
 • Je bezit tools en strategieën om dieper leren mogelijk te maken
 • Je hebt inzicht in het creëren van een denk- en leercultuur waarin iedereen gelijkwaardig is
 • Je bent vaardig in het gedachtengoed van de 16 Habits of Mind
 • Je kunt je rol als docent/begeleider bekijken en het effect van je pedagogisch/didactisch handelen op de groep en waar nodig bijsturen.
 • Je hebt een growth mindset

Jurgen Lammertink

Leerkracht basisonderwijs

Met Habits of Mind worden kinderen zich bewuster van hun eigen manieren van doen en denken, waardoor zij deze beter bij kunnen sturen om zodoende elke dag een beetje beter te worden.


Zo is de training opgebouwd voor de docent:


Zo is de training opgebouwd voor de schoolleider:

 • Module 1
 • Module 2
 • Module 3
 • Module 4

Habits of Mind, een introductie bestaat uit 6 lessen. In deze module verken en herken je de 16 habits of mind. Je gaat direct actief aan de slag met opdrachten om te ontdekken wat jij belangrijk vindt.

 • Deel 1
 • DeEL 2
 • Deel 3

Habits of Mind, een introductie bestaat uit 6 modules. Eerst maak je zelf kennis met de 16 habits, waarna je onderzoekt welke obstakels er zijn binnen jouw organisatie om met de Habits of Mind te kunnen beginnen.

Ilse Wassenaar

Begeleider-leerkracht bij Denklab

Voor de kinderen maken de Habits of Mind heel duidelijk wat er nodig is om een taak succesvol aan te pakken. Met de Habits of Mind kunnen ze vooraf, tijdens en na de taak reflecteren op hun eigen aanpak. 

 
 Dus wil jij...

 • Denken in mogelijkheden?
 • Leren wat soft skills zijn?
 • Eigen lessen kunnen ontwerpen of lessen uit de methode flexibel kunnen inzetten?
 • Meer inzicht in hoe ons brein werkt en dit toepassen in je dagelijkse onderwijspraktijk?
 • In plaats van een werkcultuur een denkcultuur creëren op je school?
 • Dichterbij je leerlingen staan en bezig zijn met de kern van onderwijs?

Kenmerken van de training

Kenmerk 1

De training is online 24/7 toegankelijk op pc, tablet en smartphone

Kenmerk 4

Toepasbaar binnen alle facetten van het onderwijs en lerende organisaties

Kenmerk 2

Volg je eigen ontwikkeling met handige reflectietools

Kernmerk 5

Up-to-date, altijd voorzien van de nieuwste inzichten

Kenmerk 3

Afwisselend met video’s, artikelen en opdrachten

Kenmerk 6

Toegang tot de besloten Facebookgroep

Wie zijn wij?

Rinke Huisman en Tom Witjes, beiden met een onderwijsachtergrond, hebben na een aantal jaren zelfstudie de officiële Amerikaanse training gevolgd bij The Institute for Habits of Mind (IHOM). Zij zijn inmiddels gecertificeerde Habits of Mind trainers en hebben in 2015 Habits of Mind Nederland opgericht. Na vele fysieke workshops (die zij ook nog steeds geven) is er nu de online training en begeleiden zij scholen in het proces om HoM-school te worden.

Aanmelden voor de Habits of Mind Academie

Introductiemodule 

Maak kennis met de 16 Habits of Mind en ontdek welke waarde dit kan hebben in jouw onderwijs. € 50,-

Online training docent

Een compleet pakket van module 1 tot en met 4 met praktische handvaten en ondersteunende theorieën. Je kan gelijk aan de slag in je onderwijspraktijk. € 350,-

Online training schoolleider

Een compleet pakket van 3 modules om in jouw school een Habits of Mind leercultuur te creëren. € 300,-

* Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze kan je hier inzien. 

Debby van der Putten

Leerkracht Engels en Biologie
in het basisonderwijs

De Habits of Mind zijn een prachtige manier voor kinderen en volwassenen om te leren problemen op te lossen en gewoontes te veranderen. Ik maak er graag gebruik van als ik les geef. Soms bewust, soms onbewust, maar aanwezig bij veel verschillende lessen. 

Denk je nu...

Is dit niet veel te moeilijk voor mij?

Wat heb ik nodig om online mee te doen?

Hoeveel tijd zal ik kwijt zijn aan deze online training?

Moet ik in het onderwijs werken om deze training te kunnen doen?